Rad na visini Rad na visini Rad na visini Rad na visini Rad na visini

Rad na visini

Rad na visini rizična je aktivnost koju treba provoditi na siguran način. Primjena zaštitnih sustava, uvježbanost sudionika te planiranje i nadzor radova od presudne su važnosti za sigurnost rada na visini.

RAD NA VISINI

Rad na visini svaka je radna situacija (uključujući dolazak na i povratak s mjesta rada, osim korištenja trajnoga stubišta) u kojoj, u slučaju da nisu poduzete propisane mjere (npr. zaštita od pada...), osoba može pasti duljinu (npr. veću od 2 m) koja uzrokuje osobne ozljede.

OSOBNA ZAŠTITA OD PADA

Osobna zaštita od pada je sprječavanje pada ili njegovo zaustavljanje primjenom sustava osobne zaštitne opreme, odnosno tehnika rada s opremom na sljedeće načine: sprječavanje pada, ograničavanje pristupa, radno pozicioniranje, zaustavljanje pada, spašavanje ili pristup / pozicioniranje užetom.

1. Ograničavanje pristupa

Ograničavanje pristupa je tehnika rada s opremom koja osobi sprječava pristup u područje rizika od pada.

2. Radno pozicioniranje

Radno pozicioniranje je tehnika rada s opremom koja osobu pridržava u nategu / ovjesu na takav način da se pad spriječi ili ograniči (F < 6 kN, L < 0,6 m). U većini situacija (pojačani rizici - strojni alati, stupanj natega / ovjesa, tehnologija, broj radnih sati…) primjenjuje se dvostruki sustav opreme – aktivni i pričuvni.

3. Pristup užetom

Pristup užetom je tehnika rada s opremom koja osobu drži u ovjesu, pri čemu uže služi kao sredstvo pristupa. Tipičan sustav opreme sastoji se od dva nezavisno usidrena užeta, na koja je osoba navezana, tj. povezana posredstvom naprava i pojasa (dvostruki sustav opreme – aktivni i pričuvni). Radno uže osobu drži u ovjesu i služi za pristup (penjanje, spuštanje) te radno pozicioniranje, a sigurnosno uže služi za zaustavljanje pada / preuzimanje težine osobe (tzv. ograničeni pad) u slučaju gubitka ovjesa.

Ova tehnika razlikuje se od svih ostalih po tome što za penjanje i spuštanje služi uže, a ne struktura. To je svrstava u specijalističke aktivnosti koje mogu izvoditi samo odgovarajuće osposobljene osobe.

4. Zaustavljanje pada

Zaustavljanje pada je tehnika rada s opremom koja, u slučaju pada, zaustavlja osobu na takav način da se izbjegne udarac o prepreku / podlogu, a udarna sila ograniči na manje od dopuštenih 6 kN.

Nakon pada osoba ostaje ovješena na sustavu opreme. Nakon svakoga zaustavljenog pada potrebno je izvršiti spašavanje.

5. Spašavanje

Spašavanje podrazumijeva provođenje niza aktivnosti kojima je cilj prevesti spašavanu osobu do sigurne zone, u kojoj nije potrebno primijeniti mjere zaštite od pada. Najčešće se izvodi primjenom odgovarajućih sustava osobne zaštitne opreme, tj. odgovarajućih tehnika rada s opremom koje spašavanu osobu drže u ovjesu, na taj način sprječavajući pad, pri čemu uže / oprema služi za spuštanje.

U slučaju zaustavljenoga pada, ovješenu / ozlijeđenu osobu potrebno je što prije maknuti iz takve pozicije kako bi se izbjegla trauma zbog ovješenja. Trauma zbog ovješenja (tzv. ortostatska intolerancija) podrazumijeva slijed tjelesnih reakcija na uspravan i nepomičan položaj koje vrlo brzo mogu dovesti do ozbiljnih posljedica na zdravlje, trajnih oštećenja pa i smrti osobe koja se u tom položaju nalazi. Brzina razvoja simptoma i ozbiljnost posljedica zahtijevaju hitnu sanaciju stanja unesrećenika.

Odstupanja od sigurnoga načina rada sudionike dovodi u ozbiljnu opasnost, a odgovorne osobe pred moralnu, profesionalnu i zakonsku odgovornost. Primjenom zaštitnih sustava, uvježbanošću sudionika te planiranjem i nadzorom izvođenja radova rizici u radu na visini značajno se smanjuju.

natrag  |  na vrh  |  početna