GWO obuka za rad na vjetroturbinama

GWO obuka

Na obukama se primjenjuje oprema za zaštitu od pada, izvode se spašavanja, podučava se prva pomoć, početno gašenje požara te ručna manipulacija teretom. Odaberite obuke koje su vam potrebne.

BST moduli 1-4

Licencirana tvrtka: SOLO
Trajanje: 4 dana

BST moduli 1-4
Licencirana tvrtka: SOLO
Trajanje: 4 dana

Instruktor / polaznik: 1 / 6
Teorijski / praktično: 3 h / 25 h

Moduli:

  • Prva pomoć (FA)
  • Početno gašenje požara (FAW)
  • Ručna manipulacija tereta (MH)
  • Rad na visini (WAH)

BST modul WAH

Licencirana tvrtka: SOLO
Trajanje: 2 dana

BST modul WAH
Licencirana tvrtka: SOLO
Trajanje: 2 dana

Instruktor / polaznik: 1 / 6
Teorijski / praktično: 1,5 h / 12,5 h

Moduli:

  • Rad na visini (WAH)

Virtualna šetnja

Razgledajte suvremeni centar u kojem se obuke održavaju. Njegova izgradnja sufinancirana je sredstvima europskih fondova, a centar je certificiran prema GWO i IRATA standardima.
cross